Chloe Gallery Living - Dining - Event

• Địa chỉ: 2 - 06 Phan Văn Chương, Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 028 5410 9999

• Email: chloe@chloegallery.vn

• Website: http://chloegallery.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://chloegallery.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ChloeGallerylivingdiningevent/